Bakgrunnsbilde

Regnskapsmaler

Hensiktene med malene er å bidra til at politiske organisasjonene som partiloven gjelder for, oppfyller kravene til regnskapsføring og rapportering etter loven og partilovforskriften.  Partier og partiledd som bruker malene fullt ut, sikrer seg at de oppfyller kravene i regelverket til årsregnskapet. I tillegg vil malene bidra til at den lovpålagte rapporteringen blir enklere. Det er laget en mal for hvert organisasjonsnivå. Hver mal består av fire sider: Forside, resultat, balanse og noter. Malene finnes på nynorsk og bokmål.

Merk:

  • Malene er laget slik at man skriver inn partiets eller partileddets navn på «Forsiden», navnet vil da bli vist automatisk i overskriftene på de enkelte sidene i regnskapsmalen. Det samme gjelder årstallet.
  • Sidene som skal fylles ut, har grå bakgrunn, men det er bare feltene som er hvite, som skal fylles ut. Gule felt har formler, i disse feltene blir enkeltbeløpene summert opp automatisk. Vi anbefaler at man ikke skriver i de gule feltene eller på den grå bakgrunnen. På arket for «noter», må man enkelte steder legge til rader ved behov.
  • På de på to arkene for «Resultat» og «Balanse» vises det to hjelpekolonner, I og J. I kolonnen "I" er det henvist til det tilsvarende spørsmålet i rapporteringsskjemaet. I kolonne "J" er det for enkelte poster lagt til en forklarende tekst.
  • På arket «Noter» finnes det tilsvarende henvisninger i kolonnene M og N.

Bokmål:

Regnskapsmal for kommuneparti (excel)

Regnskapsmal for fylkesparti (excel)

Regnskapsmal for partiledd på nasjonalt nivå (excel)

Nynorsk:

Rekneskapsmal for kommuneparti (excel)

Rekneskapsmal for fylkesparti (excel)

Rekneskapsmal for partiledd på nasjonalt nivå (excel)