Bakgrunnsbilde

Når vert statstøtta utbetalt?

Har du oppfylt krav for støtte vert statstøtta for sentral- og sentrale ungdomsorganisasjonar utbetalt i 4 terminar. I Januar, mars, juni og september.

Har du oppfylt krav for støtte vert statstøtta for kommuneparti, fylkes- og fylkesungdomsorganisasjonar utbetalt som eit eingongsbeløp, med første utbetaling i mars, juni, september og november.

Kva utbetalingstidpunkt avhenger av når din organisasjon oppdaterer partiopplysningane i partiportalen.