Bakgrunnsbilde

Korleis søke om statsstøtte

Dersom du er ansvarleg eller kontaktperson for eit parti, kan du søkje på vegner av partiet. Søknad om partistøtte skjer elektronisk via Partiportalen. Alle som skal søkje om partistøtte, eller som skal stadfeste opplysningar på vegner av ein politisk partiorganisasjon, må logge seg på Partiportalen.

Elektronisk ID
Partiportalen er ei offentleg teneste som krev innlogging via ID-porten. For å bruke tenesta må du ha ein elektronisk ID, alternativa er MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. Ein elektronisk ID er viktig for å stadfeste at du er den du gir deg ut for å vere.

Førstegongs innlogging
For å få tilgang til Partiportalen, må du ha ei rolle som ansvarleg/kontaktperson for partiet. Klikk på «Logg på Partiportalen», og be om ei rolle ved å følgje rettleiinga på skjermen.

Når du har fått e-posten som stadfestar at du har fått tildelt ei rolle, kan du logge på systemet på nytt. Du får då tilgang til data for den aktuelle partiorganisasjonen og kan søkje om partistøtte, bekrefte og endre opplysningar som t.d. namn, adresse og kontonummer.

Slik søker partiet om partistøtte

For sentrale partier og sentrale ungdomspartier:

Partiene må søke én gang (første år i ny valgperiode) og deretter oppdatere/bekrefte kontaktinformasjon og kontonummer årlig i de tre resterende årene i valgperioden. Dette må gjøres mellom 1.-15. januar (alle år i valgperioden). Mer om dette kommer i tilskuddsbrev fra departementet, som sendes ut rett over nyttår.

At partiene må søke framgår av partiloven § 11, bla fjerde ledd.

For fylkeskommunale og kommunale partier:

Partiene må søke én gang (første år i ny valgperiode) og deretter oppdatere/bekrefte kontaktinformasjon og kontonummer årlig i de tre resterende årene i valgperioden. Dette kan gjøres gjennom hele året frem mot siste utbetaling 15. november. (alle år i valgperioden). Mer om dette kommer i tilskuddsbrev fra statsforvalteren, som sendes ut etter nyttår.

At partiene må søke framgår av partiloven § 12 og 13.