Bakgrunnsbilde

Satsar 2023

Satsane for 2023 er no klare. For kommune og fylkes- og fylkesungdomsorganisasjonar har tildelinga ein liten nedgang mot fjoråret. For sentrale hovudorganisasjonar samt sentrale ungdomsorganisasjonar er det ei lita auke i sats og grunnstønad.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) reknar kvart år støttesatsane på kap. 577 Tilskot til dei politiske parti på grunnlag av Stortingets løyving og valresultat i EVA. Antal stemmer som gjekk til registrerte politiske parti, er lagt til grunn for utrekning av satsane

 

  Kommuneparti Fylkesparti Fylkesungdomsorg*
2023      
Stemmestøtte kr 11,97 kr 27,36 kr 9,15
Grunnstøtte kr 1602 kr 68094  
       
2022      
Stemmestøtte kr 11,99 kr 27,42 kr 9,17
Grunnstøtte kr 1606 kr 68244  

*kr per stemme til fylkespartiet

  Sentralorganisasjon Sentral ungdomsorg*
2023    
Stemmestøtte kr 97,0299 kr 3,0162
Grunnstøtte kr 3 568 144  
     
2022    
Stemmestøtte kr 94,2163 kr 2,9200
Grunnstøtte kr 3 464 678  

*kr per stemme til sentralorganisasjonen

Ved generering av utbetaling for sentrale parti nyttast 7 desimalar, dette kan gi avvik på nokon få kroner.

 

Publisert 02.01.2023