Bakgrunnsbilde

Satser 2019

Satsene for 2019 er nå klare. Omtrent uendrede satser fra 2018 til 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) beregner hvert år støttesatsene på kap. 577 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets bevilgning og den offisielle valgstatistikken fra SSB.

Valgstatistikken har siden blitt kontrollert opp mot valgresultatene i EVA og dette er lagt til grunn for 2017 og resten av valgperioden.

 

  Kommuneparti  Fylkesparti  Fylkesungdomsparti*
2019      

Stemmestøtte

kr 13,06 kr 30,28 kr 9,99
Grunnstøtte kr 1 352 kr 46 988  
       
2018      
Stemmestøtte kr 13,06 kr 30,28 kr 9,99
Grunnstøtte kr 1 352 kr 46 988  
       

*kr per stemme til fylkespartiet.

 

Satsene sentralt:

  Sentralorganisasjon Sentral ungdomsorg
2019    
Stemmestøtte kr 99,7637 kr 2,8364*
Grunnstøtte kr 3 600 911  
     
2018    
Stemmestøtte kr 96,6853 kr 2,8364
Grunnstøtte kr 3 489 800  

 

*kr per stemme til sentralorganisasjonen.

Publisert 01.01.2019