Bakgrunnsbilde

Satser 2017

Årets satser er klare. Fire av fem satser er noe redusert i forhold til 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) beregner hvert år støttesatsene på kap. 520 Tilskudd til de politiske partier på grunnlag av Stortingets bevilgning og den offisielle valgstatistikken fra SSB. På grunn av feil i totalt antall stemmer og mandater for 2015-valget, ble satsene på tilskuddspostene til partiledd på regionalt og kommunal nivå satt litt for høyt i 2016. Dette innebar at alle fikk litt mer i støtte enn de egentlig skulle hatt. Feilen er jevnt fordelt.

På grunnlag av kontroll mot valgresultatene i EVA er statistikkgrunnlaget nå korrigert. Dette vil bli lagt til grunn for 2017 og resten av valgperioden. Korreksjonen har medført at fire av fem satser for tilskudd til regionale- og kommunale partiledd, til tross for priskompensasjon, er noe redusert sammenliknet med i fjor. Det er ikke aktuelt å kreve inn eller motregne for høyt utbetalt tilskudd i 2016.


Satser for 2017 og 2016:

  Kommuneparti Fylkesparti Fylkesungdomsparti
kr per stemme
til fylkespartiet
2017      
Stemmestøtte     kr 12,56 kr 29,70 kr 9,78
Grunnstøtte kr 1 234,18 kr 44 665,64  
       
2016      
Stemmestøtte kr 12,74 kr 29,77 kr 9,67
Grunnstøtte kr 1 301,- kr 45 157,-  
Publisert 01.02.2017